ANIVA - INŽENJERING d.o.o. ZADAR
Vjenceslava Novaka 6, 23 000 Zadar - Hrvatska, Tel/fax: +385 / (0) 23 / 333 - 193

Materijali za završnu obradu površina zidova i stropova
Program za čišćenje, zaštitu i njegu kamena i terracotte
Projektiranje, nadzor, izvođenje


  

Za prirodni kamen, pločice,
ploče i terracottu
Čišćenje, zaštita i odlična njega.

[Hrvatski] [English]

   
Materijali u pasti za prekrivanje zidova i  stropova u tankom sloju
   
REFERENCE
Alltek je brzo i jednostavno primjenjiv unutarnji završni sloj za zidove i stropove, koji zamjenjuje tanku žbuku
- nije potrebno mješanje niti dodavanje vode
Generalni zastupnik za Hrvatsku & BiH

Webmaster: ante.krolo@gmail.com